Mika Huovinen Keittiömestari, Chef Rôtisseur ja tulevaisuuden kokkeja ohjaava ammattilainen

Opi täsmätaitoja ammattilaiselta Rôtisseur-kokki kotiisi

Mika Huovinen chef rotisseur veitsi
Mika on alansa huippuosaaja ja elämysten toteuttaja

Toisilla on haave ja ammatillinen tavoite tiedossa jo pienestä pitäen, ja sitä haavettaan kohti on Mika kulkenut määrätietoisesti. Pitkä ura, arvostettu kokemus Suomen parhaimmistoon kuuluvien ravintoloiden keittiömestarina sekä vahvana elävä tunteen palo hyvään ruokaan koostaa Mikan osaamisen comboksi, jota on helppo hyödyntää erilaisiin kokkaustaidon tai  elämyksellisen ruokailun palvelutarpeisiin.  

Mika on chef, joka ei pelkää ammatillisia haasteita, mutta nauttii saadessaan ohjata ja opastaa muita  makuelämysten saloihin. 

”Pääsin kokeilemaan ankanrinnan liekittämistä omassa keittiössäni, ja samalla opin monta  pikkuniksiä sujuvaan ruuanlaittoon.  Nyt itsekin tiedän pystyväni vaikka mihin. Mika todellakin osaa hommansa.”
-Mikko-

Piirsi koulun ensimmäisellä luokalla haaveammatiksi kokin.

Piirsi koulun ensimmäisellä luokalla haaveammatiksi kokin.

Kokin ammattitaidon alku Svenska Klubben (Helsinki).

Kokin ammattitaidon alku Svenska Klubben (Helsinki).

Mukana Vuoden kokki -kilpailussa 1995 ja varajäsenenä 1998.

Mukana Vuoden kokki -kilpailussa 1995 ja varajäsenenä 1998.

Keittiömestarina Ravintolat Saslik, Faro, Hvitträsk ja Saari sekä Hotelli Linnea.

Keittiömestarina Ravintolat Saslik, Faro, Hvitträsk ja Saari sekä Hotelli Linnea.

Omia esiintymisiä television kokkiohjelmissa sekä muiden osallistujien ohjaamista.

Omia esiintymisiä television kokkiohjelmissa sekä muiden osallistujien ohjaamista.

Reseptejä ja henkilöhaastatteluja lehdistössä.

Reseptejä ja henkilöhaastatteluja lehdistössä.

Tilaa kokki kotiisi ota yhteyttä

Sovitaan yhteisen matkamme alku kohti bravuurisi löytymistä. 

+358 50 3597853
info@casualgourmet.fi

 • Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, laatimispäivämäärä 5.4.2018.

  REKISTERIN NIMI
  Casual+Gourmet -palveluiden käyttäjärekisteri

  REKISTERINPITÄJÄ
  Casual+Gourmet
  info(at)casualgourmet.fi

  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Casual+Gourmet -palveluihin liittyvä asiakastietojen käsittely.

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Casual+Gourmet käyttää kaikkea kerättyä tietoa ensisijaisesti olemassa olevien asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Casual+Gourmet käyttää rekisteriä myös tarjoamiensa palveluiden kehittämisen apuna, tiedottaakseen palvelussa tapahtuvista tärkeistä käyttäjiä koskevista muutoksista sekä täyttääkseen antamansa palvelulupaukset.

  Yhteystietoja voidaan käyttää  Casual+Gourmet-palvelun omaan suoramarkkinointiin.

  Casual+Gourmet pyrkii varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Casual+Gourmet on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteriin tallennetaan asiakassuhteen avaamisessa ja hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot tai osa niistä: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot kyseessä olevista palveluista.

  Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisissa rekistereissä.

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Henkilötietoja kerätään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tiedustelujen ja palvelutilausten yhteydessä.

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti Casual+Gourmet -palvelun omiin markkinatutkimuksiin ja mielipidekyselyihin sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjärekisterin tietoja ei myydä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

  Casual+Gourmet käyttää uutiskirjeiden lähetyksessä automaattista sähköpostipalvelua, johon tallennetaan uutiskirjeen tai vastaavan tilaajan sähköpostiosoite. Uutiskirjetilauksesta voi irtisanoutua kunkin kirjeen ohessa olevasta painikkeesta. 

  Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisterin tietoja sisältävään salasanasuojattuun järjestelmään on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

  TARKASTUSOIKEUS
  Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA
  Casual+Gourmet voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen kävijämääriä tai antaakseen selailukäyttäytymiseen liittyvää tietoa nimettömästi. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan esimerkiksi mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.